บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

        บริษัทฯ ขอแจ้งว่า หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ/ฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้ง ได้ที่หมายเลข 02-574-9490, 02-574-9491 หรือ 02-574-9492 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 ประกาศ 


  • 1) ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ คลิกที่นี่
  • 2) ขั้นตอนการดำเนินการเข้าเป็นพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 คลิกที่นี่
  • 3) หนังสือยินยอมคู่สมรสฯ ทั้งนี้ กรุณาลงนามพยานมาด้วย และยื่นในวันทำสัญญาจ้างฯ คลิกที่นี่
หมายเหตุ   เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง แนะนำให้ใช้ Google Chrome