บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

        บริษัทฯ ขอแจ้งว่า หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ/ฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้ง ได้ที่หมายเลข 02-574-9490, 02-574-9491 หรือ 02-574-9492 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 ประกาศ 


  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (TO1) คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (TO2) คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (TO3) คลิกที่นี่
  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (TO4) คลิกที่นี่
  • แผนที่ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ คลิกที่นี่
  • แผนที่ภายใน ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ คลิกที่นี่
หมายเหตุ   เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง แนะนำให้ใช้ Google Chrome