ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

 • 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.tot.co.th คลิกเมนู "สมัครงาน" จะพบกับหน้าแรก การสมัครออนไลน์ (Online)
 • 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ คลิกปุ่ม [ถัดไป]
 • 3. กรอกประวัติส่วนตัว และ Upload รูปโดยใช้ นามสกุล .JPG เสรัจแล้วให้กดปุ่ม [ถัดไป] หากคลิกแล้ว ไม่ปรากฏหน้าถัดไป ให้กลับไปเช็คข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม [ถัดไป]
 • 4. กรอกประวัติ การศึกษา/Educational Background และกดปุ่ม [ถัดไป]
 • 5. กรอกประวัติ การทำงาน/Work Experience และกดปุ่ม [ถัดไป]
 • 6. กรอกตำแหน่งงาน เลือกตำแหน่งงานและสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการสมัคร [ถัดไป]
 • 7. หากต้องการย้อนกลับไปส่วนก่อนหน้า ให้กดปุ่ม [ย้อนกลับ]
 • 8. กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม [บันทึก] หากกดปุ่ม [บันทึก] แล้วจะ ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีก
 • 9. คลิกปุ่ม (สั่งพิมพ์แบบชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) ระบบจะแสดงแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

ข้อควรระวัง

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน ของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ